مهتاب ستوده نیا کرانی

 

متولد 1344

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد سیرجان


تاریخ انتصاب:  1 فروردین ماه 99

 

 

                                

 

پست الکترونیکی : sotoudehnia@ssez.ir