مهندس محسن وفایی

 

متولد 1360

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی معماری


تاریخ انتصاب:  

 

سوابق شغلی: