» اهداف تشکیل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان»

 در کشور ما در دهه های اخیر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته و ایجاد این گونه مناطق در راس برنامه کار دولتها بوده است . مناطق ویژه اقتصادی از جمله منطقه ویژه اقتصادی سیرجان پس از شکل گیری بعنوان یک قطب بزرگ اقتصادی نقش های اساسی در نظام اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و بازرگانی داخلی و خارجی ایفا می نماید . ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان سبب خواهد شد تا نه تنها زمینه های لازم جهت جذب صنایع مورد نیاز استان و سرمایه گذاریهای استانی و ایجاد اشتغال فراهم شود بلکه این منطقه بدلیل شرایط خاص استراتژیک بزرگترین بازار سرمایه های صنعتی کشور محسوب می شود .

به عبارت دیگر اهداف ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان :

1- افزایش در آمدهای ارزی کشور از طریق ارتقاء سطح بازرگانی کشور و صادرات مجدد

2- افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تربیت نیروی انسانی ماهر برای کشور

3- جلب سرمایه های داخلی و خارجی

4- جلب تکنولوژی پیشرفته

5- افزایش سطح مهارت نیروی کار در اثر بکار گیری تکنولوژی پیشرفته

6- تنوع بخشیدن به اقلام صادراتی و در نتیجه توسعه صادرات کشور

7- ارتقاء سطح منطقه و کارآیی هر چه بیشتر آن در زمینه های اقتصادی کشور

8- ایجاد نقش مهم در رفع مشکلات و موانع موجود صنایع واقع شده در استان کرمان و شهرستان سیرجان

9- ایجاد رابطه اقتصادی میان کشورهای آسیای میانه و اقیانوس هند از طریق منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

10- گسترش روابط بازرگانی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین کشورهای آسیای میانه مانند ترکمنستان ، قزاقستان ، روسیه و آذربایجان

11- کمک به گسترش نقش فعال ترکشور در بازرگانی منطقه ، خاورمیانه و خلیج فارس

12- ایجاد انبار و فعالیتهای انبار داری

13- آماده سازی اراضی و تامین زیر بناهای لازم برای جذب سرمایه گذاریهای صنعتی به منطقه

14- ارائه خدمات ترانزیتی مطلوب جهت افزایش ترانزیت کالا از مسیر ایران.

لازم به توضیح است که اهداف از پیش تعیین شده در تعریف بند « د » تبصره 25 قانون تشکیل مناطق آزاد تجاری در سال 1368 بر سه محور زیر تعیین گردیده است :

الف : پشتیبانی از تولیدات داخلی

ب: توسعه صادرات غیر نفتی

ج : ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای.

با توجه به مباحث بالا و اهداف منطقه ویژه اقتصادی سیرجان می توان گفت که : هدف قانون این است که در راستای پشتیبانی از تولید و همچنین تولید کالا برای مصارف داخلی کشور و توسعه صادرات و ایجاد تحرک در اقتصاد شهرستان کلیه نیازهای وارداتی صنایع و جامعه فارغ از شمول مقررات اداری حاکم بر گمرکات کشور و بدون محدودیت خرید ارز تحت شرایطی ، معین و آسان توسط فروشندگان و تولید کنندگان خارجی و یا شرکاء ایرانی آنها برای تولید و تجارت به این منطقه ویژه وارد شود تا مدیران صنایع و بازرگانان ایرانی و کشورهای همسایه امکان یابند با ساده ترین تشریفات و کمترین زمان نیازهای اساسی خود را از این منطقه خریداری کنند و این امکان به یک نقطه بین المللی برای واردات و صادرات و همچنین انبار عظیمی از همه نوع کالاهای وارداتی و صادراتی برای داخل کشور و کشورهای مجاور بخصوص کشورهای آسیای میانه تبدیل شود .

بنابراین می توان گفت که هدف از تشکیل مناطق ویژه اقتصادی ، پشتیبانی از تولید داخلی ، توسعه صادرات غیر نفتی ، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، پردازش کالا و ترانزیت کالا ، جذب تکنولوژی ، ایجاد اشتغال مولد و تحرک در اقتصاد منطقه ای بوده است .