موقعیت جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

 این منطقه محدوده ای به وسعت 1380 هکتار در مجاورت راه آهن سراسری یزد ـ سیرجان ـ بندر عباس و جاده ترانزیت تهران ـ بندر عباس و فرودگاه بین المللی سیرجان در شمال غرب شهر واقع شده است . این منطقه 300 کیلومتر تا بندر عباس ، 185 کیلومتر تا کرمان ، 330 کیلومتر تا یزد، 380 کیلومتر تا شیراز و 960 کیلومتر تا تهران فاصله دارد . موقعیت نسبی این منطقه از شمال و شمال غرب به شهر جدید زید آباد ، از شرق به فرودگاه بین المللی سیرجان ، از جنوب به شهر سیرجان و از طرف غرب به جاده ترانزیتی تهران بندر عباس محدود می شود . منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در 3 کیلومتری شمال غرب شهر سیرجان واقع شده و با دسترسی به ایستگاه راه آهن و فرودگاه بین المللی و جاده ترانزیتی در حاشیه غربی منطقه و ارتباط دریایی از طریق بندر شهید رجایی قادر است کلیه خدمات پشتیبانی برای تولید و تجارت آزاد را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد همچنین این منطقه در ارتفاع 1370 متری از سطح دریا با شرایط آب و هوائی مطلوب برای فعالیتهای اقتصادی در جهت نگهداری کالا و تاسیسات صنعتی کلیه شرایط آب و هوایی مطلوب برای فعالیتهای اقتصادی در جهت نگهداری کالا و تاسیسات صنعتی کلیه شرایط و توانمندیهای لازم را یکجا در اختیار دارد.