شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان

اولین تولید کننده الیاف مرکب پلیمری دارای گواهیناه فنی از مرکز راه، مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی)

 

تولید کننده:

- نانو گرانول و کامپاند پلیمری پلی اتیلن، پلی پرو پیلن، پلی استر، پلی آمید

- نانو نخ و الیاف پلی اتیلن، پلی پرو پیلن، پلی استر، پلی آمید مقاومت و مدول بالا

- میکرو و ماکرو الیاف به صورت شبکه مش، ماکرو الیاف مصنوعی، نخ کابل پوششی، الیاف تک رشته ای متشکل از ریز رشته های به هم چسپیده  پلی اتیلن، پلی پرو پیلن، پلی استر، پلی آمید

 

با تکنولوژی ایتالیا

 

 

دارنده 

گواهینامه CE اروپا، 12098 ISIRI  

 ASTM C- 1116, 7508, A820 ACI S443 R/ACI 5061 R/ACI 4406/ ACI  5441 R EN2006 - 2 - 14889/ EN 12350 - 3 – 2009

 ISO 14001 – 1SO 9001 – OHSAS 18001

- عضو انجمن تونل ایران

- عضو انجمن ژئوسنتتیک ایران

- عضو انجمن مهندسی روسازی ایران

 

sirjannano.com

03442382024-7