شناسه خبر:277           تاریخ ثبت خبر: 1400/02/15

برگزاری کارگروه عمران و شهرسازی منطقه

اولین جلسه کارگروه عمران و شهرسازی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه با توجه به افزایش ساخت و ساز و همچنین به سازی زیرساخت های منطقه نیاز به کارگروه عمران و شهرسازی احساس می شد. بر همین اساس کارگروه عمران و شهرسازی با حضور مدیر منطقه، معاون عمرانی و زیرساخت، مدیر اداری، مدیر فنی، مسئول امور برق، مسئول امور آب، مسئول انتظامات و مسئول خدمات شهری منطقه تشکیل و اولین جلسه آن امروز برگزار شد. در ابتدای جلسه قاسم میرزاده مدیر منطقه گفت: امور عمرانی منطقه بسترساز فعالیت های اقتصادی و بازرگانی است و از این جهت اهمیت زیادی برای ما دارد. وی ادامه داد: در یک سال اخیر کارهای عمرانی زیادی مثل آسفالت معابر اصلی، برق رسانی، آب رسانی، خاکبرداری خیابان های بخش مسکونی و ... انجام شده و امیدواریم که ادامه هم داشته باشد. وی در ادامه جلسه مواردی مثل خط کشی آسفالت بلوارهای منطقه، اصلاح و مرمت جداول، اصلاح فنس، جمع آوری نخاله های ساختمانی، نصب سرعت کاه، اصلاح تابلوهای راهنمایی و رانندگی، رنگ آمیزی پایه چراغ ها، نصب چراغ های چشمک زن، بوته کنی حاشیه خیابان ها و .... را که نیاز به اصلاح دارد را مطرح کرد و قرار شد برای رفع آنها اقدام شود.

امتیاز شما به این خبر:
منبع خبر:‌ تعداد مطالعه:

دیدگاه کاربران

عناوین خبری مرتبط

- آگهی دعوت به همکاری

- رفع خاموشی سه خیابان در بخش صنعت

- هرس زمستانی درختان منطقه

- جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی سطح منطقه

- مذاکره شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان با هیاتی از کنیا

- نصب برج نور در درب شمال منطقه

- اتمام عملیات پدستال های سالن ورزشی

- نصب تابلوهای راهنمایی بلوار اصلی منطقه

- آغاز بتن ریزی زیر فنس های منطقه

- مدیران مناطق ویژه اقتصادی افسران جنگ اقتصادی با دشمن هستند