اخبار - بازدید هیئت تجاری افغانستان از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

منبع: - بازدید: 162
بازدید هیئت تجاری افغانستان از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

دانلود فایل ضمیمه


خلاصه

هیئت تجاری افغانستان از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان بازدید کردند و در این بازدید بر گسترش مبادلات تجاری منطقه ویژه و افعانستان تاکید شد.


متن کامل

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در این بازدید که دکتر مکی آبادی فرماندار سیرجان و مدیران منطقه حضور داشتند عبدالنصیر علمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پَکتیا افغانستان با تاکید بر گسترش مبادلات تجاری منطقه ویژه اقتصادی سیرجان با افغانستان گفت: مایلیم روابط اقتصادی افغانستان را در نقاط مختلف ایران گسترش دهیم و منطقه ویژه می تواند یکی از همکاران مهم تجاری ما باشد.

رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا افغانستان افزود: 250 فعال اقتصادی را به سفارت ایران در کابل معرفی کرده ایم تا روابط تجاری 2 کشور گسترش یابد و تاجران ایرانی را هم برای گسترش صادرات به افغانستان تشویق می کنیم و آمادگی داریم تجار ایرانی را برای عرضه مواد معدنی، انرژی و کشاورزی به شرکای تجاری خود معرفی کنیم. این هیئت از کارخانه های گلدیران، فریکو و تراکتورسازی بازدید کردند.