اخبار - رییس گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان منصوب شد

منبع: - بازدید: 520
رییس گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان منصوب شد

خلاصه

مراسم تودیع و معارفه ریاست گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان برگزار شد.


متن کامل

مراسم تودیع و معارفه ریاست گمرک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان برگزار شد. مهدی محتشم به عنوان رئیس جدید گمرک سیرجان منصوب شد. پیش از این بهروز ایمانی این سمت را بر عهده داشت که به گمرک تهران منتقل شد.