اخبار - هیات دولت واردات کالا‌های در گمرک مانده را بدون انتقال ارز مجاز اعلام کرد

منبع: - بازدید: 858
هیات دولت واردات کالا‌های در گمرک مانده را بدون انتقال ارز مجاز اعلام کرد

دانلود فایل ضمیمه


خلاصه

ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.


متن کامل

بر اساس تصویب نامه هیات وزیران؛ به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، واردات کالا بدون انتقال ارز برای کالا‌های موجود در انبار‌ها بلامانع اعلام شد.

به گزارش تسنیم، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد واردات کالا بدون انتقال ارز را برای کالا‌های موجود در انبار‌ها بلامانع اعلام کرد.

بر اساس تصویب نامه هیات وزیران؛ به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _. صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.

همچنین ترخیص کالا‌هایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آن‌ها اول مرداد ماه سالجاری می‌باشد بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ ه. بلامانع است. تصویر نامه هیات وزیران به پیوست آمده است.