کارخانه ها - دشت سبز پسته سیرجان

منبع: - بازدید: 2020

دشت سبز پسته سیرجان

دشت سبز پسته سیرجان

کارخانه دشت سبز پسته سیرجان فراوری پسته را انجام می دهد و تولیدکننده پوره پسته و کره پسته، با اعتبار 10 میلیارد تومان و در سال 95 افتتاح شد. این کارخانه با شراکت یک شرکت هلندی به بهره برداری رسیده است.