کارخانه ها - ویسمن

منبع: - بازدید: 1607

ویسمن

ویسمن

کارخانه ویسمن در سال 1388 به بهره برداری رسید. این کارخانه تولید کننده قطعات الکترونیکی است.